-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

Sastav naučnog veća

R.B.

Ime, Prezime, funkcija

Zvanje

1       

Zoran M. Šarić, predsednik naučnog veća

Naučni savetnik

2       

Miško Subotić, direktor CUŽA

Naučni saradnik

3       

Silvana Punišić

Naučni saradnik

4       

Slavica Maksimović

Naučni saradnik

5       

Marijana S. Panić

Naučni saradnik

6       

Miodrag Stokić

Naučni saradnik

7       

Vivijen Đorđević

Naučni saradnik

8       

Ljilјana Jeličić

Naučni saradnik

9       

Tatjana Adamović

Naučni saradnik

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Gospodar Jovanova 35, Beograd
tel +381 11 3208 550 ; fax +381 11 2624 168
office@add-for-life.com

Free Joomla! template by Age Themes