This template is provided by www.templatemo.com and feel free to use it for your websites.

Image 01

Domatra program

 

Image 02

Forenzika

 

Image 03

Centar dečijeg sveznanja

 

Image 04

Istorijat

 

Image 05

Usluge

 

Dobrodošli

Image 01

Nastao sa ciljem da kroz naučnoistraživački i stručni rad u oblasti osnovnih i primenjenih istraživanja, razvije nove i usavrši postojeće metode, postupke i znanja i time potpomogne optimalan razvoj i iskorišćenje čovekovih potencijala i resursa.
Smatrajući govor i jezik najvišom evolutivnom i društvenom funkcijom čoveka, Centar se opredelio da težište svojih istraživačkih napora usmeri ka ovoj oblasti,  multidisciplinarno istražujući fenome govora i jezika, tragajući za zakonomernostima koji ga povezuju sa psihofiziološkim i sociokulturološkim stanjem čoveka. U domenu istraživačkih interesovanja centra se nalaze i one tangentne naučne oblasti koje direktno ili indirektno mogu uticati na razvoj i kvalitet životnih aktivnosti, (zaštita životne sredine, isahrana, klimatski, geografski, demografski i drugi faktori). Dobijeni naučnoistraživački rezultati su samo polazna osnova za realizaciju novih usluga (postupaka i procedura) i proizvoda.

 

Direktor

Miško Subotić

Vesti