-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

dr sci Slađana Arsić

 

dr sci Slađana Arsić

Ime i prezime: 

 dr sci Slađana Arsić

Traženo zvanje: 

 naučni saradnik

 

 

Datum kada je kandidat podneo zahtev:

 

Odluka Naučnog veća o imenovanju komisije:

Sednica Naučnog veća CUŽA 1/22, održana 14.04.2022 godine.  

 

 

Materijali:

 

 MOLBA

Molba

 SAGLASNOST UNIVERZITETA

 

   
 UVERENJE

Diploma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum stavlјanja materijala na uvid javnosti:

 

  • Izveštaj Komisije:

Izvestaj_Komisije

  • Rezime:
Rezime

 

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Adresa 1: Gospodar Jovanova 35, Beograd 

Adresa 2: Slanački put 164, Beograd


tel +381 11 6964110


office@add-for-life.com

Free Joomla! template by Age Themes